Killer Robots diskutert i FN: På vei mot et forbud mot drapsroboter?

Forrige uke (13-16 mai) ble verdens første multilaterale konferanse om autonome våpensystem avholdt ved FNs kontorer i Genève. Norges Fredslag er med i den Internasjonale Kampanjen for et Forbud mot Drapsroboter, og vi er glade for at vårt ønske om et forbud mot autonome våpensystem som dreper uten menneskelig inngripen nå har kommet høyt opp i den internasjonale debatten.

Continue reading