UKAS HELT: EDINBURGH UNIVERSITY

Edinburgh University trekker investeringer i leverandør av komponenter til amerikanske droner.


Etter press fra studentgrupper og andre britiske organisasjoner, trekker Edinburgh University sin investering på ca 14,3 millioner NOK i det britiske selskapet Ultra Electronics, fordi selskapet produserer komponenter til USAs kampdroner Predator og Reaper. Disse dronene brukes hyppig av USA i droneangrep i land som Pakistan og Yemen.

Ultra Electronics utvikler komponenter til navigeringssystemene for de amerikanske kampdronene Predator og Reaper. Edinburgh University uttaler at Ultra Electronics ikke tar sosialt ansvar ved å levere komponenter som brukes til å utføre droneangrep, og trekker derfor investeringene. Etter prestisjeuniversitetene Oxford og Cambridge, har Edinburgh University den tredje største investeringsporteføljen med 230 millioner pund som investeres i ulike selskaper. Ved å trekke investeringene, sender universitetet et tydelig signal om at de ikke støtter selskaper som profitterer på dronekrig.

Dette er en viktig seier, og heder og ære skal gå til både aktivistene og universitet. Denne handlingen viser at ansvaret for dagens dronekrig er delt. Leverer du komponenter til kampdroner som brukes i Pakistan, er du medansvarlig i drapene som begås. Investerer du i et selskap som leverer komponenter, har du også ansvar for dette. Dessverre er ikke dette en veldig utbredt holdning, og derfor er Edinburgh University ukas helt.

(PS: Norge leverer komponenter til blant annet Hellfire-missilet som henger på Predator og Reaper-dronen. Liste over norsk droneindustri finner du her).

Advertisements

Hva synes egentlig Pakistan om dronekrigen?

Dette er Fredslagets nye blogg! Her vil det komme saker om ikkevold, fredskultur og fredspolitikk – skrevet av Fredslagets medlemmer eller gjestebloggere. Det vil selvfølgelig bli mange saker knyttet til kampanjen vår mot dronekrig, men vi ønsker også å få innlegg om andre fredstema. Har du spørsmål? Eller vil du skrive for bloggen? Send epost til post@fredslaget.no.

Når vi leser om dronekrigen i norske eller vestlige medier, får som oftest norske og vestlige politikere, ”landeksperter” og forskere uttale seg. Perspektiver fra de som rammes er det færre av. Fredslaget er opptatt av å gi en stemme til våre allierte dronekrigmotstandere fra landene som i dag rammes av dronekrigen. I Pakistan har motstanden nådd nye høyder uten at dette har fått noe særlig oppmerksomhet her hjemme, og Fredslagsbloggen lanseres derfor med et innlegg om nettopp dette.

Informasjonen i dette blogginnlegget er et utdrag fra Fredslagets nye nyhetsoversikt over droneangrep og reaksjoner i PakistanDenne oversikten oppdateres så raskt vi får informasjon om nye angrep og relevante reaksjoner fra de som rammes.

En liten gjennomgang: Dronekrigen i Pakistan

Dronekrigen er en del av USAs krig mot terror. Dronekrigen i landet har for det meste foregått i Nordvest-Pakistan og spesielt i Khyber Pakhtunkhwa og i FATA (Federally Administrated Tribal Areas). FATA er en provins i Pakistan som i hovedsak er styrt av ulike stammer og som sentralmyndighetene i Pakistan har lite kontroll over. Provinsen ligger på grensen til Afghanistan og etter krigen mot terror begynte, ble FATA skjulested og arnested for i hovedsak Pakistansk og Afghansk Taliban, samt noe al-Qaeda. FATA er et område med ugjestmildt terreng og militante stammer, et område ikke en gang britene greide å få kontroll over da de koloniserte Sør-Asia. USAs strategi for å få kontroll? Kampdroner.

120330094224-north-waziristan-map-story-top

Dronekrigen i Pakistan har vært og er svært kontroversiell, og konsekvensene er så mange at de fortjener et eget blogginnlegg. På ni år har minst 3400 mennesker blitt drept i droneangrep i Pakistan, av disse er minst 176 barn. Mindre enn 2% av de drepte er ”high-profile targets”. Resten er sivile, barn, eller såkalt “antatte terrorister”. Amerikanske myndigheter operer idag med et alt for vidt begrep for å definere “legitime mål” for sine droneangrep: Alle menn i “militær alder” i området dronen slipper bomber anses for å være kjempende/militante/terrormistenkte. Befolkningen i Nordvest-Pakistan preges av stress, frykt, og traumer. Folk forteller at de ikke tør å gå til markedet eller i sosiale lag i frykt for angrep. “Double tap”-angrepene – hvor man bomber samme mål to ganger på rad – gjør at folk ikke tør å komme skadede til unnsetning i frykt for å selv bli drept. En annen svært kritikkverdig praksis, er USAs såkalte “signature-strikes”, som velger ut mål basert på oppførsel og utseende. Sinne mot USA har også motivert innbyggere til å bli med i terroristgrupper.

Få et bedre innblikk i hvordan det er å bo under dronene i Pakistan:

Hva synes egentlig Pakistanere om dronekrigen?

Det finnes selvfølgelig ikke én felles mening om dronekrigen i Pakistan. Men det er trygt å si at den folkelige motstanden mot dronekrigen har vært enorm i mange år, hvor demonstrasjoner er blitt holdt like hyppig som droneangrep har funnet sted. Den siste tiden er motstanden blitt stadig mer synlig på politisk nivå, både nasjonalt og internasjonalt.

Kritikk mot dronekrigen ble avgjørende i årets valg i Pakistan
I år ble det avholdt valg i Pakistan, og var det én ting lederne for de største partiene hadde til felles, var det lovnader om å stanse USAs dronekrig i landet. Det at de store partiene forsøkte å vinne velgernes stemmer ved å være imot dronekrigen, beviser at den folkelige motstanden mot dronekrigen er stor. Statsministerkandidat og tidligere cricketstjerne, Imran Khan, ledet i valgkampen 100 000 mennesker i en protestmarsj mot dronekrigen, fra Islamabad til Nordvest-Pakistan. Vinner av valget, statsminister Nawaz Sharif, har satt dronekrigen høyt på sin agenda nå når han har tatt over makten i landet.

Frem til i år har det vært vanskelig å vite hva myndighetene og Pakistans mektige hær og etteretningstjeneste, ISI, egentlig har ment om droneangrepene i landet. Dette er komplekse institusjoner med ulike interessenter innad. Samtidig som myndighetene har uttalt seg kritisk til krigen, forteller ISI at det har vært “en felles forståelse” mellom USA og Pakistan, og tidligere president Musharraf innrømmet i april i år at de hadde vært med på å autorisere dronangrep i landet. Nawaz Sharif har uttalt at Pakistan nå kun har ett standpunkt på dronekrigen i landet, og at det ikke vil inngås noen hemmelige avtaler med USA som lar de fortsette dronekrigen.

nawaz-imran-670
Valg 2013: Imran Khan og Nawaz Sharif

29. Juli: Pakistans ambassadør i USA ber USA om å stanse dronekrigen
I en samtale mellom general og Hvite Hus-rådgiver Douglas Lute i juli og Pakistans ambassadør i USA, Sherry Rehman, ba ambassadøren om at dronekrigen i Pakistan nå må stanses. Hun pekte på hvordan droneangrepene er kontraproduktive i krigen mot terror: De fører til en økt rekruttering til terroristgrupper, ikke det motsatte.

       “We will seek an end to drone strikes and there will be no compromise on that,” –Pakistans ambassadør i USA, Sherry Rehman

19. august: Dronekrigen sentralt i Nawaz Sharifs første tale til nasjonen
I Nawaz Sharifs første tale til nasjonen som statsminister, gjentok han at han vil jobbe for å stanse dronekrigen. Han vil også invitere ekstremistgrupper til dialog om våpenhvile og for å inngå kompromisser.

20. august: Pakistan til FNs sikkerhetsråd: ”Stans droneangrepene!”
I en åpen debatt i FNs sikkerhetsråd om beskyttelse av sivile i væpnet konflikt, uttalte Pakistans FN-ambassadør at droneangrepene undergraver internasjonal humanitærrett og må stanses. Han tok til orde for å satse på forhandlinger, ikke droneangrep.

23. august: Punjab fordømmer dronekrigen i ny resolusjon
En resolusjon som tydelig fordømmer amerikanske droneangrep på Pakistansk jord ble 23. august enstemmig vedtatt i Punjab, Pakistans største provins. Resolusjonen peker på at droneangrepene undergraver både Pakistans suverenitet og fundamentale menneskerettigheter. Provinsen ber statsministeren om å spille en tydelig og effektiv rolle for å stanse både droneangrep og terrorisme i landet.

30. august: Vil ta opp dronekrigen i FNs generalforsamling
Pakistan vil komme med en formell protest mot dronekrigen under FNs generalforsamling i høst. Budskapet vil være at droneangrepene er kontraproduktive, krenker Pakistans suverenitet og bryter med internasjonale lover og må derfor stanse. Pakistanske myndigheter viser til FNs generalsekretærs kritikk mot droneangrepene i Pakistan, og sier de forventer støtte fra EU-land i FN. Dette vil bli første gang Pakistanske myndigheter tar opp dronekrigen på høyeste nivå i FN, noe som blir omtalt som et betydelig skifte i Pakistansk politikk på dronekrigen.

9. september: Tverrpolitisk enighet om å stanse dronekrigen
Under forrige “All Parties Conference” i Islamabad, fikk Pakistanske myndigheter støtte fra de andre partiene om å starte forhandlinger med Taliban og å ta opp dronekrigen i FNs sikkerhetsråd på bakgrunn av at den bryter med internasjonal rett. Partiene noterte seg at USA fortsetter droneangrepene til tross for gjentatte protester fra de demokratisk valgte myndighetene, og på bakgrunn av dette uttalte de at angrepene krenker Pakistans suverenitet og et hinder for arbeidet med å eliminere terrorfaren og ekstremismen i landet.

11. september: Pakistan kritiserer dronekrigen i FNs menneskerettighetsråd
Pakistans FN-ambassadør i Geneve tok opp konsekvensene av dronekrigen under åpningen av den 24. sesjonen i FN menneskerettighetsråd. Ambassadøren peker på at dronekrigen i Pakistan har ført til store sivile tap og sosiale og økonomiske kostnader for landet. Han nevnte også at angrepene bryter internasjonal humanitærrett, menneskerettighetene, krenker Pakistans suverenitet og at de er kontraproduktive i krigen mot terror. Mer informasjon her.

19. september: Ber sikkerhetsrådet om hjelp til å stanse dronekrigen
Under en diskusjon i FNs sikkerhetsråd om situasjonen i Afghanistan, tok Pakistans FN-ambassadør igjen til orde for å stanse dronekrigen. Ambassadør Khan pekte på at dronekrigen har drept for mange sivile, bryter internasjonal lov, respekterer ikke landets suverenitet og hindrer Pakistan i å bekjempe terrorisme. Ambassadøren ba om at angrepene stanser og pekte på at det haster med å få igang fredsforhandlinger og dialog.

Støtt Pakistan i FN!

Dette er klar tale: Pakistan vil stanse dronekrigen. Og når et land som bombes av en stat som ikke er i noen erklært krig med landet ber om en stans, bør andre land lytte til dette og ta grep. Nå når Pakistan ber verdenssamfunnet om å reagere ved å ta opp dronekrigen i ulike FN-fora, bør land være med å legge press på USA ved å komme med offentlige støtteerklæringer til Pakistan. Norge har et internasjonalt rykte på seg for å være en fredsnasjon, og nå under FNs generalforsamling har Norge en sjanse til å leve opp til dette ryktet ved å støtte Pakistan i FN og ta til orde for en stans i USAs dronekrig.