Jakten på mer autonomi

De siste årene har det vært samtaler i FNs konvensjon for inhumane våpen om et internasjonalt forbud mot fullt autonome våpensystemer. Dette høres ut som science fiction, men vi er nok nærmere utviklingen av autonome våpen enn mange tror.

Debatten rundt roboter som tar liv ble aktualisert da politiet i Dallas i juli brukte en fjernstyrt bomberobot til å ta livet av en bevæpnet mann som hadde skutt og drept flere politimenn. Bomberoboten var ikke autonom, og avgjørelsen om å drepe mannen ble tatt av et menneske. Men hendelsen førte likevel til diskusjoner rundt det etiske aspektet ved å bevæpne politiroboter og mangelen på regulering av en slik bevæpning og bruk av dødelig makt. Og det er en svært viktig diskusjon.

Campaign to Stop Killer Robots, en internasjonal kampanje som arbeider mot autonome våpen, påpeker at vi hittil ikke har sett fullt autonome våpen brukt av noen land. Kampen som pågår i FN er dermed mot ennå ikke eksisterende våpensystemer. Men det er likevel mange våpen som opererer med et høyt nivå av autonomi, og det foreligger konkrete planer for våpensystemer som i alle fall nærmer seg full autonomi. Samtalene i FN er derfor høyst aktuelle, og resultatet av fraværet av et forbud kan være at det i løpet av relativt kort tid utvikles og deployeres våpen som kan ta liv uten at et menneske er involvert i avgjørelsen.

Det amerikanske CODE-programmet utvikler små droner som kan kommunisere med hverandre og med operatøren, og utføre oppdrag, sammen som en sverm eller individuelt, med minimalt oppsyn. Dronene skal på egen hånd kunne dele informasjon, fordele oppgaver, og synkronisere handlinger. Programmet er en del av DARPA, Defense Advanced Research Projects Agency, som ligger under det amerikanske forsvarsdepartementet, og dronene skal gjennom en omfattende testfase. Dersom denne er vellykket er neste fase, fase tre, at dronene skal kunne søke etter, lokalisere og angripe et pre-programmert mål uten menneskelig innblanding.

Et annet amerikansk prosjekt er utviklingen av en flåte ubåt-droner som hver rommer flere mindre roboter konstruert for å fungere som miner eller avfyre missiler. Det har vært spekulert i at Kina kan være målet for denne våpentypen, sett på bakgrunn av landets framferd i sine marine nærområder, først og fremst i Sør-Kinahavet. De små dronene vil kunne benyttes i grunne farvann, og kan brukes både til overvåkning og militære angrep. Ubåt-droner har blitt nevnt spesifikt som en del av USAs militære strategi i Asia, og selv om det er uklart hvilken grad av autonomi disse vil ha, gjør vanskelige kommunikasjonsforhold under vann det naturlig å anta at det vil være muligheter for en viss autonomi involvert.

Et annet utviklingsprosjekt for den amerikanske marinen er en drone-båt som automatisk skal søke etter fiendtlige ubåter over flere måneder av gangen. Dronen har fått navnet The Anti-Submarine Warfare Continuous Trail Unmanned Vessel, er 132 fot lang og kan komme opp i en fart på 27 knop. Dette er en respons på utviklingen av stillegående dieselelektriske ubåter, av mange ansett som blant de største truslene mot marineoperasjoner og skipstransport av varer.

I november 2015, under et møte mellom president Vladimir Putin og russiske militære offiserer, viste et dokument det som framsto som en plan for utvikling av en undervannsdrone bevæpnet med atomvåpen. Beskrivelsen av våpenet inkluderte mulighet til å ødelegge økonomisk infrastruktur langs kysten, og skade kystområder gjennom radioaktiv stråling. Våpenet skal kunne sendes ut fra en ubåt, og være i stand til å operere med en grad av autonomi og unngå utstyr for deteksjon.

Det har vært spekulert i at droneplanen kun er et påfunn for å bekymre vestlige politikere. Men det som synes sikkert er at det foreligger planer om å bygge autonome løsninger inn i stridsvognen Armata T-14. Stridsvognen er allerede utstyrt med fjernstyrt kanontårn, og en fullstendig fjernstyrt versjon er under utvikling. Russiske forskere diskuterer nå mulighetene for en autonom stridsvogn styrt av kunstig intelligens, men denne skal ligge et stykke inn i framtiden.

Tyrkia har begynt byggingen av såkalte smarte militære tårn langs grensen mot Syria. Tårnene, som skal bygges hver 300. meter langs grensen for å hindre ulovlige grense-passeringer, er utstyrt med sensorteknologi som skal oppdage mennesker som beveger seg inn i et område på rundt 300 meter fra grensen. Et automatisert høyttalersystem skal da komme med en advarsel på tre språk med oppfordring om å forlate området. Dersom advarselen ikke etterkommes vil automatiserte maskingevær skyte mot personene langs grensen.

I følge det indiske forsvarets Defense Research and Development Organization, er India i ferd med å utvikle intelligente robotsoldater med svært god evne til å skille mellom venn og fiende, som kan være klare til operativ tjeneste i begynnelsen av 2020-tallet. Dette er trolig en sannhet med modifikasjoner, men det er flere analytikere i India som mener at landet bør utvikle autonome våpensystemer som kan settes inn i vanskelig tilgjengelige grenseområder med høyt spenningsnivå, patruljere havområder og benyttes i regioner rammet av væpnede opprørsgrupper.

Og dette er et tema som opptar flere land. Til tross for at representanter for britiske myndigheter ved flere anledninger har understreket at Storbritannia ikke er interessert i å utvikle våpensystemer med full autonomi, har den britiske våpenprodusenten BAE Systems uttalt at de vil utvikle denne typen våpensystemer uavhengig av myndighetenes uttalte preferanser. Spørsmålet blir da om myndighetene vil være i stand til å si nei dersom et slikt våpensystem vil være tilgjengelig. Også i Norge er dette et relevant tema. Missilet Joint Strike Missile, som er under utvikling av Kongsberg Gruppen, ble tidligere i år omtalt i New York Times som et missil som kan velge ut og angripe mål uten menneskelig involvering. Og Norge har fortsatt til gode å ta et standpunkt i forhold til et mulig forbud mot autonome våpensystemer i FN.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s