Problemene fortsetter for F-35

Norges nye jagerfly har ennå ikke blitt levert, men allerede har flyet blitt gjenstand for omfattende kritikk. Kritiske røster har pekt på tester hvor flyet kommer dårligere ut enn våre nåværende F-16-fly, en kostnad som stadig er på vei oppover, og beskrivelser av F-35 som mer egnet til offensive NATO-operasjoner enn til forsvaret av norske grenser.

Nå har J. Michael Gilmore, direktøren for Operational Test and Evaluation, som er den amerikanske forsvarsministerens fremste rådgiver, kommet med sin årlige rapport om flyet. Og den er ikke bare positiv.

Rapporten slår blant annet fast at flyet, i sin nåværende form, vil måtte prøve å unngå konfrontasjoner, og vil være avhengig av bistand fra allierte styrker. Flyets nyeste softwarekonfigurasjon kalles 2B, og denne skal for første gang gi F-35 kampevne. Mangler ved 2B, spesielt relatert til elektronisk krigføring, bevæpning og evne til å kombinere data fra flere ulike sett sensorer, medfører begrenset evne til å respondere på trusler, og gjør det nødvendig å innhente koordinater til presisjonsangrep fra andre kilder.

Tester viser også at dersom flyet flyr med høy hastighet i under 7600 meters høyde, og ved temperaturer på over 32 grader, kan ikke våpenlukene være lukket mer enn 10 minutter av gangen, da dette kan medføre risikabel varmeutvikling i våpenlastrommet. Åpne våpenluker gjør imidlertid flyet mer synlig på radar, og verdien av stealth-funksjonen blir dermed sterkt redusert.

I tillegg kan ikke flyets våpenluker åpnes i toppfarten, som ligger opp mot 2000 km/t. Dette begrenser bruken av våpen til tidsrom når flyet beveger seg i lavere hastigheter, og kan dermed gi fiendtlige fly en fordel. Flyet kan heller ikke akselerere maksimalt dersom drivstofftanken er mer enn 55 % full, på grunn av fare for høyt trykk i drivstoffsystemet. Og defensive manøvrer som skal forsvare flyet mot fiendtlige missiler virket heller ikke ved høye hastigheter.

Rapporten viser til mangelfull testing av flyet, og peker på manglende lederskap og styring i F-35-programmet som deler av årsaken til dette. Flyene har brukt mye mer tid på bakken for vedlikehold, og ventet lenger på reservedeler, enn det som var forventet. Det ble i tillegg rapportert at mangelfull oppgradering av flyets kamera umuliggjorde bruken av nattkamera, at F-35s system for å oppdage tekniske feil ikke fungerer tilfredsstillende, problemer med dataoverføring fra flyets system, og at flyet er lite pålitelig.

Testene av den neste softwarekonfigurasjonen, 3B, skulle i følge planen fullføres innen mai 2017, 7 måneder etter skjema. Men rapporten stiller nå spørsmål ved denne tidsrammen, og nevner januar 2018 som en mer realistisk frist for utvikling av 3B og testing av flyene.

De siste operasjonelle våpentestene er kanskje ikke klare før i november 2021.

Norge har allerede bestemt seg for å kjøpe F-35, og må regne med at noen av problemene kommer til å vedvare, og andre kommer til å dukke opp, etter at flyet ankommer landet. Det er derfor fare for at kostnadene vil fortsette å stige, og at ytterligere svakheter vil oppdages, med de konsekvenser dette vil ha for Forsvarets budsjetter og landets forsvarsevne.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s