Fra konflikt til mindfulness

Mindfulness: hva er det egentlig? 

Vi lever i et av verdens beste land, Norge. 
Vi har penger, vi har ressurser, vi har tilgang til kunnskap. 
Neste steg for Norges superraske utvikling, etter oppdagelsen av olje i Nordsjøen, er å oppdage den indre skatten vi alle besitter. Ikke som en nasjon eller en rase, men som mennesker.
Norge driver med mye freds- og bistandsarbeid. 
Nå kan vi bidra med enda mer. 
India eller Tibet trenger ikke å være spirituelle land alene. 
Nå har tiden kommet for Norge til å plassere seg på verdenskartet på andre måter også. 
Vi er modne nok, og kanskje til og med desperate, til å finne nye utfordringer i livet, til nye reiser, ikke bare for å oppdage omverden, men for også å oppdage det indre universet.
Jeg elsker Norge og er takknemlig for alt jeg har lært her. 
Mest av alt er jeg takknemlig for å ha hatt tilgang til kunnskap jeg så ivrig har lengtet etter. 
Kunnskap om meg selv.
Det er et fellesansvar å dele kunnskap som beriker hverandre og våre liv. 
Og den beste skatten å dele fra min side er å bidra til å oppdage våre individuelle skatter. 
Vi er vakre, friske, kloke. Vi har utrolig mange muligheter. 
Så her er det en elgammel, men allikevel ny dør: Mindfulness.
De fleste av oss har hørt om det, mange har kanskje til og med erfaring med det.

Så hva er mindfulness?
Vi opplever det når vi er lykkelige, forelsket, reiser, er i naturen, danser, har sex, driver med ekstremsport, dykker, skriver, tegner og maler, komponerer, synger, you name it.
Så, når er det vi ikke er mindfulle da? 
Vi er vanligvis ikke mindfulle når vi gjør «kjedelige» og «hverdagslige ting». 
Når vi omgås med «folk vi kjenner altfor godt» eller «de vi misliker».
Når vi er på jobb kun for å tjene penger.
Når vi er bekymret. 
Når vi er engstelige, triste, ulykkelige.
Tilbake til spørsmålet om hva mindfulness er – 
Mindfulness er en evne til å være. Så enkelt.
I vår verden er vi «gjøre»-mennesker; mennesker som er opptatt av handlinger. Vi lever for å drive eller for å drives. 
Væren er et mål i seg selv. 
Det å kjenne og føle kroppen er å være mindful på kroppen. 
Det å kjenne på følelsene er å være mindful på følelsene. 
Det å observere sine egne tanker er å være mindful på tankene.
Mindfulness er bevissthet i aktivitet. 
Det er en opplevelse av opplevelsene.
Det er en væremåte fra et dypere perspektiv. 
Det er et perspektiv som utfolder dine skjulte talenter og potensialer og åpenbarer indre rom og ro som du allerede har. Alt du gjør er bare et uttrykk for hvem du er eller hvem du tror du er. Endrer du deg, endrer du handlinger som kommer fra deg.

Meditasjon
I kontrast til mindfulness, er meditasjon en positur, en måte å sitte på når du lar alt skje av seg selv. 
Kanskje å styre oppmerksomheten, pusten, eller fokusere på en bestemt lyd eller et bilde. 
Mindfulness er naturlig meditasjon.
Mindfulness kan sammenliknes med kjærlighet, og meditasjon med forelskelse.

Bevisstgjøring
Bevisstgjøring av prosesser gjør at du befrir deg fra destruktive mønstre, 
og legger fra deg den tunge følelsen som gjør tyngdekraften mektigere enn den faktisk er. 
Når vi er tunge, trekker vi opp skuldrene for å ikke synke totalt. Og vi stivner.
Alt som er stivt knekker lett. 
Det myke overlever fordi det er føyelig.
Mindfulness er indre mykhet og romslighet.
Mindfulness er bevisstgjøring av alle prosesser. 
Litt anstrengende i begynnelsen, veldig lett når man venner seg til det. 
Det er som å sykle eller å svømme. 
Her snakker jeg ikke om konkurransesvømming og -sykling, men når du alene, i ditt eget tempo, sakte eller fort, og nyter.
For å illustrere det i praksis:
Uten mindfulness:
En fremmed person fornærmer oss. 
Vi reagerer med sinne. 
«Setter vedkommende på plass». 
Og i ettertid er vi stolte over hvor rettferdige og dyktige vi var. 
Eventuelt blir vi rett og slett triste og bitre og bestemmer oss for å mislike «den andre».
Med mindfulness:
En fremmed person fornærmer oss. 
Vi agerer, dvs velger vår respons 
Ser på vedkommende som en kjær og nær person. 
Kanskje smiler og spør hvordan vedkommende har det. 
Og vedkommende får rom til å spille ut sin ubevisste rolle av en bitter offer av livet. 
Vi føler medfølelse overfør den andre; kjærlighet. 
Og vi er takknemlige for å være i live.

Konflikt
Uten mindfulness er vi i konflikt med oss selv, og som følge av det også med andre. 
Når vi mangler opplevelsen av indre rom og ro, har vi oppmerksomheten rettet mot beskyttelsesmekanismer. Vi er stort sett i forsvarsmodus. Nølende, tvilende, usikre, krysser vi livets bro. Planlegger for mye, bekymrer oss, anger og bitterhet forteller oss at vi har feilet. Og ender opp med selvforakt.
Og beskylder andre for vår lidelse.
Indre konflikt er mest tærende. Vi er stort sett utmattet fordi vi mangler indre ro. 
Mindfulness gir deg mulighet til å bevisstgjøre deg dine indre konflikter og dermed befri deg fra dem. 
Og når du har mestret indre ro, vil det være naturlig for deg å skape harmoni til og med i kaos. 
Da bidrar du med å ikke skape mer konflikt. Du blir mer tolerant og aksepterende. Mektig nok til å møte utfordringer med et klart sinn.
Da tar du også ansvar for å skape mer fred i verden. 
Ikke nødvendigvis ved å rope høyt, men ved å introdusere stillhet for ditt og andres syn. 
Du vil ikke være opptatt av å hevde deg så mye, men heller å nyte andres uttrykk for det de er. 
Når du elsker og aksepterer den andre, da har du mulighet til å lære bort gode verdier og inspirere i andre din måte å være på.
Er du i forsvarsstilling, vil du en eller annen gang bli angrepet. Du forventer å bli angrepet. 
Er du i forsvarsstilling, er kroppen anspent, hjertet full av frykt og tyngde.
Er du mindful, er du åpen.
Åpenhet har en spesiell effekt. 
Noen kaller dette for «Flow», altså flyt. 
Fra frykt til flyt.

Fred
Fred er ikke fravær av motstand. Fred er fravær av frykt og mistillit.
Fred kan defineres på mange måter.
Definer freden selv.

Mindfulness som konsept


Mindfulness er et begrep kanskje best kjent fra buddhismen. Det kan også kalles for «wakefulness», «awareness», «sensitivity», ect.
 Man kan si at begrepet mindfulness er sensitivitet overfor alle sanser og sensasjoner, samtidig. 
Mindfullness er også en metode for å vekke bevisstheten i mennesket og aktivere våre dvelende talenter og evner. 
Evolusjonen har fått oss så langt. Naturen har gjort sitt.
Resten er det opp til oss. Nå kan vi utvikle oss og vokse frivillig.
Vi har blitt så pragmatiske at alt utenom det praktiske har blitt stemplet som «romantisering». 
Det kan nok være sant, for det er ingen som er mer romantisk enn et mindful menneske.
Vi har utviklet roboter og andre former for teknologier for å assistere mennesker i å leve et mer komfortabelt og produktivt liv. Vi har fått mer fritid som er et resultat av effektivisering. Alt går raskere, men vi kan ikke holde tritt med maskiner.
Vi er ikke maskiner, selv om kroppene våre klassifiseres av visse forskere for å være biologiske maskiner.
Vi er liv. Vi er bevissthet. Vi er så mangt. Ikke bare maskiner.

Vekst
Når det kommer til økning i bevissthet, har det alltid vært en utvikling. 
Stort sett har det vært individer som har våknet opp til «sin sanne natur». 
Nå har vi nådd en terskel i sivilisasjonen der vi kan utrydde alt liv på denne vakre planeten for å tilfredsstille våre begjær for makt, dominans, innflytelse, og andre drivkrefter.
Mennesker et stort sett egosentriske. Fremdeles. Det er mange grunner til det: 
Er man opptatt av å overleve, er egoet en fin overlevelsesmekanisme. 
Er man opptatt av å leve, da blir man opptatt av å se, lytte, føle og oppleve alt og andre rundt seg.
Hvis vi ser tilbake i historien, var det en gang en geosentrisk oppfatning av universet, som ble til en heliosentrisk oppfatning, men per dags dato vet man ikke lenger hva som er sentrum i universet.
Jo mer vår innsikt, eller rettere sagt vår utsikt, utvikler seg, jo mer utvides horisontene og vokser kunnskapen. 
Hensyn overfor andre har kommet i fokus. Bare for å minne på det består ordet «hensyn» blant annet av ordet «syn». 
Vi kan være hensynsfulle først når vi ser det.
Mindfulness innebærer å se bevisst på noe.
Er man mindful på sin egen kropp, da er man naturlig hensynsful.
Er man mindful på en annen person eller vesen, da er man hensynsful overfor det andre.

Makt
Vitenskapen handler stort sett om å oppdage det som er utenfor vår bevissthet.
Vi utvikler metoder og måleinstrumenter for å få et bedre perspektiv på universet og se prosesser i sammenheng.
Det er flere fagfelt i dag enn det var for f.eks. 50 år siden. Og det kommer mest sannsynlig til å bli enda flere.
Med teknologi, kunnskap og rikdom kommer makt. Ja, vi mennesker har blitt mektige som et kollektiv. 
Slike kollektiver kaller vi for stater, unioner, allianser, ect.

Når det kommer til individet, har vi noen karismatiske «ledere», også har vi «resten».
Hemmeligheten bak disse karismatiske menneskene er mindfullness.
Det er ikke alltid de selv er klare over det, men med nøye utforskning vil vi oppdage at de er gode lyttere, evner å se andre, har medfølelse, m.m.

Ansvar
Med makt kommer det et ansvar. 
Primitive mennesker hadde ikke behov for å tenke på økologi og påvirkning de hadde på naturen. 
Likevel finner vi tradisjoner som tar være på nærliggende natur og sørget for bærekraftig håndtering av naturens ressurser. 
Jaktkulturer generelt har hatt tendenser til å ta i betraktning at «dreper vi alt nå, sulter vi senere».
I dag har vi blitt fjernet fra direkte ansvar overfor naturen og forventer at matprodusentene tenker på bærekraftig utvikling.
Eller at politikerne sørger for at våre kommende generasjoner får en bedre tilværelse, for «det er jo jobben deres». 
Vi har fått mer kollektiv makt, derfor har vi skjøvet ansvar over på de som har påtatt seg rollen med å lede kollektivet. 
Når vi har individuell makt, da tar vi individuelt ansvar.

Individuelt ansvar


Individuelt ansvar er noe som alle har, og jo friere og mer kunnskapsrik en er, jo mer ansvar har en. 
Ansvar føles mer eller mindre som en byrde og er en «gidde»-sak for noen, og en glede og en mulighet for å være til nytte for andre.
La oss si at vi alle er spesialiserte og har våre ansvarsområder i samfunnet vi lever i:
En lege har ansvar for pasienter.
En lærer – for elevene.
En ingeniør – for konstruksjonen.
Vi har fordelt ansvar ut ifra våre roller. 
Finnes det en annen form for ansvar som ikke er å betale skatt, rydde etter seg, komme tidsnok på jobben og ringe sin kjæreste?
Ja, det gjør det. 

Vi har ansvar for hvem vi er. Det er et individuelt ansvar.
Noen vil naturligvis være uenige og si at vi er et produkt av omgivelsene. 
De som har en følelse av frihet eller tro på frihet, vil mene at det er både og. 
Hvis vi er kun et resultat av tilfeldigheter, er vi ofre for omgivelsene.
Har vi frihet, da kan vi endre omgivelsen, evt deres påvirkning på oss.

Væren
Når vi snakker om væren, har det oppstått en intellektuell misforståelse mellom handling og væren. 
Våre roller er basert på handlinger vi evner å utføre og handlinger det forventes av oss at vi utfører.
Mens væren er uavhengig av handlinger. 
Det nærmeste vi kommer væren er våre verdier og det vi representerer.
Her kommer vi inn i et endeløst emne om hvem vi er, ect. 
Vi er vant til å bli tilfredsstilt av fortellinger om oss selv. 
Vi har vår væren definert av andre. Og disse definisjoner er stort sett mentale, og til tider emosjonelle, der vi i hengivenhet blindt lever opp til roller satt for oss av andre.
Så hvem er du hvis du ikke visste hvem du var? 
Uten navn, identitet, tilhørighet, og kanskje kropp, hvem er du?

Mindful væren
Mindfulness er både en metode og væremåte som gir deg innsikt i din væren, selvinnsikt i sin rette betydning.
Definisjoner kan anvendes for å styrke mindfulness, som for eksempel å gi navn til forskjellige emosjoner som gjør det enklere for deg å registrere dem og dermed få oversikt (bevisstgjøring).
Men emosjoner er opplevelser og definisjoner har aldri og vil aldri kunne erstatte opplevelser.
Mindfulness er å nyte opplevelser uansett hvilke former de tar. 
Det kan sammenliknes med likegyldighet, men det er ikke likegyldighet fordi kjærlighet aldri er likegyldig. 
Du er, derfor er du mindful. Du er, derfor er du bevisst.

Virkeliggjøring av drømmer og aspirasjoner


Hvordan kan all snakket om ubetinget kjærlighet, toleranse, medmenneskelighet, frihet og lykke bli en virkelighet?
Først ved å dekke de grunnleggende behovene for kroppen: Næring, søvn, ly og sex.
Og deretter å dekke såkalte åndelige behov. 
«Bevissthet» er det moderne navnet på «sjel».
Og «mindfulness» er overgang fra bønn, altså tigging, til frihet og indre rikdom.

Hvem har svaret?
Det er både komisk og trist at religioner har tatt monopol på den menneskelig sjel og at vi tror at vi finner frihet i benektelse av vår indre frihet og vesen.
Religioner har stort sett ført til vold og lidelse for massene, gitt makt til adelen og presteskapet og gjort individet middelmådig og et offer for omstendighetene. 

Nå har heldigvis presten lagt fra seg pisken, mens imamen og rabbien holder den fremdeles. 
Mens presten smiler for å beholde tilhengere, eller rettere sagt «Guds sauer», har mullaen brettet opp ermene og sørger for at «Guds slaver» gjør det de skal for å slippe den evige pinen i helvete.
Jeg kan fortelle om helvete: 
Å se mennesker og dyr lide er et helvete. 


Vi kan ikke være lykkelige alene for da er vi nødt til å isolere oss i fjell. 
Norge har mange vakre fjell, men har også vakre daler og fjorder, byer og bygder. 
Paradis er ikke et bestemt sted
Men en bestemt væremåte.
Den dag du og kassedamen utvekslet varme ord og ekte smil, var det tvil om at dette her er faktisk et paradis, som føles så drømmeaktig?
Vi blir lovet ting etter døden…. ja ja.. 
Eller benekter vi en gud fordi vi har en ideologi som kalles for «Ateisme»?
Bare for å gjøre det klart, ideologier er ideer. Ideer er tanker. Tanker er mentale lyder og bilder. 
De representerer en form for opplevelse. 
Hvorfor begrense seg når vi har så utrolig mange opplevelsesspektre? 

Det er ikke rart at vi kjeder oss, når vi stort sett er hengt opp i våre tanker eller repetitive emosjoner og følelser.
Mindfulness begynner når du forbanner både helvete og paradis 
Og erklærer deg selv som ansvarlig for å oppleve og utforske alt du er. 
Da vil du se deg rundt og kanskje si det inni deg, på norsk-engelsk: «O my God! Livet er så vakkert! Takk! Tusen takk!»

Veien videre 


Da Nietzche erklærte gud for å være død, gav det ikke mer liv til menneskene. 
Mennesket er nødt til å blåse nytt liv i seg selv. 
Og da.. 
Det nye overmennesket blir født. Et menneske som er både et dyr og bevissthet, fritt til å leve i harmoni med naturen og andre mennesker.
Lykkelige mennesker er kreative mennesker. 
Noen vil drive med kunst, noen vil utvikle og skape nye teknologier, noen vil underholde, noen vil bli lærere, noen leger.
Vi er destruktive fordi vi rett og slett er «mindless», dominert av overlevelsesinstinkter, selvsentrerte og overskeptiske, redde for livet.
Ta ansvar. Vær kreativ. Vær mindful. 
Da vil du være et godt familiemedlem, en god venn, en dyktig yrkesperson, et vakkert menneske. En inspirasjon for omverden.
Mindfulness befrir deg fra dine frykter for at du ikke er tilstrekkelig og du innser at du er ubegrenset: Du er potensielle muligheter.
Noen vil mene at «Ja, det er lett for deg å si det, du er fra Norge!».
Ok, la oss ikke begi oss inn i intellektuell underholdning om hvordan ting bør være hos andre.
Ja vi er heldige. Ja vi har råd til et lykkelig liv.
Skal vi være ulykkelige fordi andre også er det?
Skal en lege bli syk selv for at pasienten skal føle seg bra?
La oss heller være et forbilde.
Bevisste mennesker.
Lykkelige og enda vakrere.
Presten og psykologen blir nødt til å finne noe annet å drive med. Kanskje å starte med mindfulness og hjelpe medmennesker til å befri seg fra både gud og menn?!

 

Skrevet av Mikheil (Mike) Chilashvili, Mindfulness Coaching Chilashvili & Co.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s