Killer Robots diskutert i FN: På vei mot et forbud mot drapsroboter?

Forrige uke (13-16 mai) ble verdens første multilaterale konferanse om autonome våpensystem avholdt ved FNs kontorer i Genève. Norges Fredslag er med i den Internasjonale Kampanjen for et Forbud mot Drapsroboter, og vi er glade for at vårt ønske om et forbud mot autonome våpensystem som dreper uten menneskelig inngripen nå har kommet høyt opp i den internasjonale debatten.

FN geneve KR

87 land deltok på den fire dager lange konferansen om ”dødelige autonome våpensystemer”, arrangert av FNs konvensjon om konvensjonelle våpen (CCW). Selv om det kun dreide seg om uformelle samtaler, var begivenheten et første steg mot mulige forhandlinger om et internasjonalt forbud. Flere titalls nasjoner tok ordet under konferansen, sammen med instanser som Kampanjen For et Forbud mot Drapsroboter, Human Rights Watch og Den Internasjonale Røde Kors-komiteen. Under avslutningsmøtet fredag, var det bred enighet om å fortsette diskusjonene under FN-konvensjonens årlige møte, 14. november i år. Her vil de 117 statene som er med i FN-konvensjonen (CCW) avgjøre mandatet for videre diskusjoner. Engasjementet i forrige ukes FN-samtaler, viser at temaet blir tatt alvorlig av nasjonene og at et internasjonalt forbud mot drapsroboter er mulig å oppnå.

Et internasjonalt forbud må på plass raskt
Om vi ikke setter en stopper for utvikling, produksjon og bruk av drapsroboter nå, vil denne type våpen være i bruk om få år. Vi ser i dag en tendens til at krigshandlinger utkjempes på avstand og via maskiner heller enn med soldater på bakken. Dagens dronekrig er ett eksempel på dette. En taler beskrev forrige uke dette som en ”revolusjon” innen krigføring. Og med dette kommer viktige problemstillinger når det kommer til etikk, internasjonale lover for krig, om spredning og trusler mot den tradisjonelle kommandostrukturen i militæret. Skal vi tillate at maskiner selvstendig dreper mennesker? Og hvem har ansvaret for drap begått av et selvstyrt våpensystem?

Skal vi klare å unngå fremtidig kriger hvor roboter dreper uten menneskelig overstyring, må et forbud mot denne typen våpen etableres før våpensystemene er ferdig utviklede og klare for kamp. Men for å komme dit, må verdens land handle fort. Når CCW møtes igjen i november, bør de bli enige om et formelt mandat for å forhandle frem et forbud mot autonome våpensystem.

Norge kan spille en nøkkelrolle
Norge har historisk sett vært avgjørende for å få på plass internasjonale avtaler som minekonvensjonen og klasevåpenkonvensjonen. Også i denne prosessen kan Norge spille en nøkkelrolle. Vi oppfordrer derfor regjeringen til å komme på banen og bli en tydelig og aktiv forkjemper for et forbud mot selvstyrte våpensystemer. Det er positivt at Norge deltok i denne første multilaterale diskusjonen om drapsroboter, selv om vi skulle ønske en tydeligere posisjon. Dessverre var ikke Norges innlegg i forrige ukes FN-diskusjoner blant de sterkeste. Norge tok ikke til orde for et forbud mot autonome våpensystem. Fredslaget håper regjeringen ved neste anledning er modne for å ta til orde for et forbud mot drapsroboter.

KR-flyer,-bak-rød-endelig-mindre-filstr

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s