Brev til Timosjenko

Skrevet av Roger Jensen og Marianne Fresjaraa Abdalla i Ukrainagruppa.

 

Kjære Julia Timosjenko.

10. desember 2013, skrev du i et åpent brev at Mandelas tro på rettferdighet, selv under sin fengsling, er en kilde til håp.

Du skrev: «Jeg beundret hans ufravikelige arbeid om forsoning. Det reddet hans land fra en rasekrig, som ble sett som uunngåelig av dem, som nektet å godta enden på det hvite mindretallsstyre. De tok feil, og Mandela utøvde et mirakel ved at få selv sine mest uforsonlige fiender til at føle seg hjemme i Syd Afrika etter tiden med apartheid.»

Julia, jeg håper du og andre statsledere vil arbeide med samme mål. Jeg håper du vil fremelske en kultur der alle føler seg velkommen og likeverdige. Der du fremmer forslag som gir føringer der mindretallet i befolkning blir vist at de hører til og verdsettes

Du skriver: «Min Mandela er fangen på Robben Island, som måtte holde ut 27 år i fengsel, og som likevel kom ut med sin ånd intakt og full av en visjon om et tolerant og befridd Syd Afrika, med plass til selv apartheids arkitekter og begunstigede.»

Julia, jeg håper du vil ta vare på alle, selv de du har følt som dine motstandere. At du har tatt lærdom av Mandela og ønsker å fremstå i hans ånd, både i ord og handling. .

Du skriver: «Avslutningen på det hvite styret skjedde uten utrensninger. Der var ingen heksejakt og ingen lynsjing. Det eneste Mandela krevede, var, at sannheten om fortiden kom for en dag. Med den unike oppfinnelse av Sannhets- og Forsoningskommisjonen fant Mandela den eneste farbare bro fra hans lands rasistiske fortid over til dets nåtid og fremtid med alle raser inkludert. Det var en kombinasjon av en politisk genistrek og en menneskeklokskap, som kun de største ledere kan prestere.»

Kjære Julia. Etabler en sannhets- og forsoningskommisjon, der borgerne i Ukraina får sagt sitt. Det er de som har lidd gjennom alle år. Lytt til dem. Hedre de ærlige tilbakemeldingene. Gjør dem til helter av Ukraina. Julia, befolkningen er trøtte av korrupsjon og politikere som begunstiger seg selv og sine nærmeste, eller som arbeider for å tekkes oligarker med tanke på økonomisk støtte. Befolkningen tvinger dem til å leve i fattigdom uten tillit til sine ledere.
Julia, dagens agitasjon om konflikt både innenriks og utenriks, gjør befolkningen engstelig. Det tvinger dem til å velge side, samtidig som de ikke støtter noen av sidene. De ønsker fred.

Du skrev: «Mandelas egne ord om den dag han ble befridd, viser for alltid hvor godt han forstod dette: ”Da jeg trådte ut av døren og gikk mot porten, som ville føre til min frihet, viste jeg at hvis jeg ikke lot min bitterhet og mitt hat bli tilbake, ville jeg stadig være i fengsel.” Du skriver: «Og presis likesom Mandela innelukket i sin celle, viste at apartheidsystemet en dag ville falle, vet jeg i min ensomhet, at Ukrainas endelige seier som et europeisk demokrati er sikkert.»»

Julia, utvis storsinn, legg ditt hat bak deg, liksom Mandela, ha fokus på folket. Både dine venner og tidligere fiender.

Julia, Mandela har rett. Viderefør hans ånd. Det Ukraina nå trenger er forsoning og klokt lederskap. Ukrainas plassering mellom gamle fronter krever gode ledere, som evner å ivareta sine innbyggeres interesser og det russiske folks frykt for Europa og USA, etter flere invasjoner og den kalde krigen. En slik statsmannskunst vil være Ukrainas garanti for frihet og demokrati.
Julia, tiden er ikke moden for et forent Europa. På veien dit kan Ukraina med gode statsledere, bidra til å bygge bro over motsetningene mellom øst og vest. Med dårlig statsmannskunst kan en slik utvikling settes mange år tilbake og resultere i mye lidelse.

Kjære Julia, er du den rette til å lede Ukraina i Nelson Mandelas ånd?
Om du er det, ønsker jeg deg alt godt, om du ikke er, håper jeg at du støtter en som har denne evnen. Ukraina trenger dyktige ledere.

Til sist ønsker jeg å oppfordre alle statsledere i øst og vest; Skal vi nå målsettingen om varig fred i Europa, må det gis tydelig beskjed når noe er galt, men samtidig evne å arbeide for forsoning. Ikke støtt nasjonalister. Ikke kom med utspill som intrigerer og manipulerer. Ikke gi trening eller våpen til grupper som ønsker konflikt. La det Ukrainske folk leve sine liv og ta egne beslutninger.
Støtt de som arbeider for menneskeverd og demokrati.

Ukraina skal ha valg i mai. Om konflikten tilspisses, vil kun nasjonalistene tjene på det.
I en konflikt tvinges befolkningen til å velge side, og de demokratiske stemmer som ønsker forsoning blir ikke hørt. Alle må vi støtte og synliggjøre denne stemmen frem mot valget.

Bidra til at Ukraina gjennomfører et godt valg i mai. Et valg som bidrar til å samle befolkningen.

 

Vennlig hilsen Norges Fredslag og Ukrainagruppa
v/ Alexander Harang, Marianne Fresjaraa Abdalla og Roger Jensen

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s