EUs dronekrig

Dette blogginnlegget står også på trykk i denne ukens Ny Tid. Innlegget er skrevet av daglig leder i Norges Fredslag, Alexander Harang.

Samtidig som EU satser stort på utvikling av nye militære droner, tar EU-parlamentet nå til motmæle mot dronekrigen. Motmakten i EU-parlamentet bør inspirere til dronedebatt også på Stortinget.

Det globale drone-kappløpet er allerede i gang. Kampdronene har drept folk i Palestina, Pakistan, Afghanistan, Irak, Jemen, Somalia og Filipinene siden 2002, og har gitt stater som Israel, USA og Storbritannia nye metoder for å utføre utenomrettslige drap i land de ikke offisielt er i krig med. Dette strategiske fortrinnet har selvsagt også andre land merket seg. I dag utvikler derfor land som Kina, Russland, India og Iran egne kampdroner. Også europeerne kommer etter. Med tiden vil dermed  en rekke stater kunne igangsette egne terrorkriger alla den USA i dag utøver med sine kampdroner i Pakistan. Her har også EU betydelige interesser.
predator-firing-missile4

I dag er det Israel og USA som leder an i produksjon og eksport av de militære dronene. Alle de europeiske landene som hittil har anskaffet seg våpenbærende droner har kjøpt dem nettopp derfra. Dette ønsker EU å endre på, og satser nå tungt på utvikling av egen militær droneindustri. EUs dronesatsning handler både om å bidra til at Europa blir selvforsynt med militære droner, og å etablere muligheter for storstilt droneeksport fra Europa. Dette skal etter planen bidra til å sikre arbeidsplassene i en rimelig utsatt europeisk våpenindustri.

På tross av at EU, da med unntak av Det Europeiske Forsvarsbyrå (EDA), ikke har lov til å drive militær forskning og utvikling, dirigeres i dag hundrevis av EU-millioner inn i den militære droneindustrien. Dette skjer fordi EU-kommisjonen velger å subsidiere våpenindustrien i utvikling av militær droneteknologi for ”homeland security”, hvilke ikke defineres som militær utvikling, men heller sikkerhetsmessig forskning. Resultatet er like fullt at europeiske våpenprodusenter som Thales, Sagem, EADS og Selex får motta betydelige EU-subsidier militær droneutvikling. Det Europeiske Forsvarsbyrået har mellom 2005 og 2011 støttet minst 39 prosjekter for utvikling av slik militær droneteknologi, og EU-kommisjonen legger nå opp til at EUs sivile forskningsprogram i økende grad skal støtte opp om sivil-militære droneprosjekt i EU.

På denne bakgrunn er det oppsiktsvekkende at Europaparlamentet nå inntar en klar posisjon imot dronekrig. Den 27. februar vedtok parlamentet med overveldende flertall (534 mot 49, med 10 avholdende), en resolusjon som fordømmer bruken av kampdroner. Resolusjonens tittel er ”On the use of armed drones”. Denne resolusjonen tar til orde for å motsette seg og å forby alle former for utenomrettslige mord, også det USA kaller ”targeted killings” i krigen mot terror. Videre taler resolusjonen for å inkludere væpnede droner i alle relevante nedrustnings- og eksportkontrollregimer. Kanskje viktigst på lengre sikt, tar også EU-parlamentets resolusjon til orde for å forby utvikling, produksjon og bruk av autonome våpensystem, dvs droner som kan angripe og drepe uten menneskelig involvering (såkalte drapsroboter).
euflagg

Ingen av de overnevnte forhold EU-parlamentet tar opp i sin droneresolusjon har hittil vært oppe til behandling i Stortinget. I dag  har ikke engang den sittende regjeringen formulert norsk politikk i forhold til den pågående dronekrigen i Pakistan og Jemen. Når verken regjeringen eller Stortinget uttaler seg på feltet, skyves den store dronedebatten stadig fremfor oss. Dette er både uansvarlig ovenfor det norske folk og uverdig ovenfor dronekrigens ofre.

Selvsagt er det ubehagelig å ta opp dronekrigen til politisk behandling i Norge, når det hele så direkte angår vår nærmeste alliertes krigspolitikk. Når uskyldige i dag henrettes av kampdroner i Pakistan, Jemen og Palestina, er imidlertid ikke stillheten et alternativ. Når norsk droneindustri kapitaliserer på dronekrig, og Forsvaret tar del i denne krigen som alliert, må også norske politikere på banen. Å velge å ikke forholde dronetematikken i norsk politikk er uansvarlig. Uansett hvilke politisk pris storebror i vest vil pålegge oss for å ta dronedebatten, må denne debatten bare komme. Det er på høy tid at dronekrigen blir viet plass også på Stortingets agenda.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s