Berlin Sessions 2014

Dette innlegget er skrevet av Hanna Lyngstad Wernø, organisasjonsrådgiver i Fredslaget.

Torsdag og fredag forrige uke arrangerte ICAN, i samarbeid med organisasjonene Article 36 og IKV Pax Christi, et todagers seminar om humanitær nedrustning. I en gammel transformatorstasjon i Berlin var europeisk sivilsamfunn samlet for å lære av hverandre, og for å diskutere planer for å få på plass nye nedrustningsprosesser.

bilde 4

”New and experienced campaigners must work together to continue the success of humanitarian disarmament and to achieve our shared goal of increased peace and security for all.”

De forskjellige innlederne snakket blant annet om kampanjen for å få på plass et forbud mot landminer, om kampanjen for å få til et forbud mot klasevåpen, om arbeidet for å kontrollere bruk av eksplosiver i tettbefolkede strøk, om viktigheten av å fortsette kampanjearbeidet selv etter at en internasjonal konvensjon er på plass, og om hvordan internasjonale avtaler kan implementeres og overholdelse bekreftes.

Felles for alle innlederne var anerkjennelsen av at det humanitære fokuset er det som driver arbeidet som gjøres av de ulike organisasjonene og kampanjene. Humanitær nedrustning, enten det gjelder arbeidet for et forbud mot atomvåpen,  arbeidet med å styrke regelverket for håndvåpenkontroll, eller arbeidet for å stoppe utviklinga av Killer Robots, handler om å jobbe mot konflikt, mot menneskelig lidelse og nød, og for en mer fredelig verden.

”It does not matter what weapon we work on – to reduce harm is our common goal”

 

Berlin sessions (ICAN)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s